Wybierz kategorię

Ilość na stronie:
 • HARD-S

  Producent:

  Klimawent S.A.

  Stanowisko spawalnicze ERGO-STW pełni funkcję całkowicie zwentylowanego stanowiska pracy spawacza. Jest przeznaczone do odciągania powietrza zanieczyszczonego suchymi pyłami emitowanymi głównie podczas spawania metali. Ujęcie pyłów następuje w bezpośrednim sąsiedztwie źródła ich emisji: od góry – przez ssawkę samonośnego ramienia odciągowego, lub od dołu – przez komorę ssącą z rusztem. Stanowiska ERGO-STW-R oraz ERGO-STW-R-MINI wymagają podłączenia […]
 • ERGO-STW-3D

  Producent:

  Klimawent S.A.

  Urządzenia filtrowentylacyjne UFO-A są przeznaczone do oczyszczania zapylonego powietrza z zanieczyszczeń powstających w trakcie procesów produkcyjnych. Są niezastąpione przy usuwaniu pyłów suchych powstających podczas spawania, szlifowania materiałów nieiskrzących, gazowego lub plazmowego cięcia metali lub podczas innych procesów pylących w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, tworzyw sztucznych i innych. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi +60°C. Urządzenia są […]
 • ERGO-STW

  Producent:

  Klimawent S.A.

  Urządzenie filtrowentylacyjne UFO-4-M/N jest przeznaczone do oczyszczania zapylonego powietrza z zanieczyszczeń powstających w trakcie procesów produkcyjnych. Jest niezastąpione przy usuwaniu pyłów suchych powstających podczas spawania, szlifowania materiałów nieiskrzących, gazowego lub plazmowego cięcia metali lub podczas innych procesów pylących w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, tworzyw sztucznych i innych. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi +60°C. Urządzenia są […]
 • UFO-4-M/N

  Producent:

  Klimawent S.A.

  Urządzenie filtrowentylacyjne UFO-4-M/N jest przeznaczone do oczyszczania zapylonego powietrza z zanieczyszczeń powstających w trakcie procesów produkcyjnych. Jest niezastąpione przy usuwaniu pyłów suchych powstających podczas spawania, szlifowania materiałów nieiskrzących, gazowego lub plazmowego cięcia metali lub podczas innych procesów pylących w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, tworzyw sztucznych i innych. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi +60°C. Urządzenia są […]
 • RAK-RC

  Producent:

  Klimawent S.A.

  Urządzenia typu RAK to podstawowe urządzenia filtrowentylacyjne przeznaczone do oczyszczania powietrza z dymów spawalniczych powstających na ruchomych lub stałych stanowiskach pracy. Urządzenia są przeznaczone do sporadycznego stosowania na stanowiskach spawalniczych o niewielkiej emisji pyłu spawalniczego. Urządzenia skutecznie zatrzymują zarówno pyły suche, jak i lepkie, które wydzielają się przy spawaniu blach zaolejonych lub przy użyciu dużej […]
 • RAK

  Producent:

  Klimawent S.A.

  Urządzenia typu RAK to podstawowe urządzenia filtrowentylacyjne przeznaczone do oczyszczania powietrza z dymów spawalniczych powstających na ruchomych lub stałych stanowiskach pracy. Urządzenia są przeznaczone do sporadycznego stosowania na stanowiskach spawalniczych o niewielkiej emisji pyłu spawalniczego. Urządzenia skutecznie zatrzymują zarówno pyły suche, jak i lepkie, które wydzielają się przy spawaniu blach zaolejonych lub przy użyciu dużej […]
 • MATRIX-1000-W

  Producent:

  Klimawent S.A.

  Urządzenie MATRIX-1000-W jest przeznaczone do oczyszczania powietrza z suchych pyłów spawalniczych powstających na ruchomych stanowiskach pracy. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi +60°C. Dzięki zastosowaniu filtra nabojowego cząsteczki pyłu są gromadzone na zewnętrznej powierzchni filtra, skąd są strzepywane impulsami sprężonego powietrza. Urządzenie MATRIX-1000-W-1 współpracuje z jednym ramieniem ssącym, a MATRIX-1000-W-2 z dwoma ramionami. W tym drugim […]
 • UFO-S

  Producent:

  Klimawent S.A.

  Urządzenia filtrowentylacyjne UFO-S są przeznaczone do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powstających przy rozmaitych procesach produkcyjnych. Są niezastąpione przy usuwaniu pyłów suchych powstających podczas spawania oraz przy innych procesach, przy których występuje emisja drobnych pyłów. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza nie powinna przekraczać +60°C. Dzięki automatycznie oczyszczanym filtrom nabojowym cząsteczki pyłu są oddzielane na […]