Pomiary urządzeń spawalniczych

Zgodnie  z wymogami zapewniania jakości oraz procedur spawalniczych i związanymi z tym badaniami źródeł spawalniczych wg norm ISO 3834 i EN 1090, proponujemy Państwu pomiary urządzeń spawalniczych.

Nasz firma oferuje dwa typy pomiarów dla parków maszynowych w zakładzie klienta.

 • zgodnie z normą PN-EN-60974-4 Część 4: „Kontrola i badanie w eksploatacji” (badania okresowe)
 • walidacji zgodnie z normą EN 50504 w klasie standardowej
 • walidacji zgodnie z normą EN 50504 w klasie precyzyjnej

Zakres badań i czynności zgodnie z normą PN-EN-60974-4 Część 4:
„Kontrola i badanie w eksploatacji”:

 • kontrola wizualna obwodu zasilania, wtórnego, mechaniczna, osprzętu,
  • kontrola wizualna wtyczki i przewodu zasilającego, listew zaciskowych itp.
  • kontrola wizualna stanu gniazd i wtyczek prądowych oraz przewodów spawalniczych,
  • kontrola połączeń elektromechanicznych i sterowniczych ,
  • kontrola szczelności układu chłodzącego i poziomu płynu,
  • kontrola stanu obudowy, osłon i zabezpieczeń mechanicznych,
  • kontrola osprzętu tupu: uchwyt spawalniczy, przewód pośredni, masowy, zdalne sterowanie itp.
 • kontrola ciągłości przewodu ochronnego mierzona prądem 25A,
 • pomiary klasy izolacji przeciwporażeniowej w trzech punktach ISO 500V:
  • rezystancja pomiędzy obwodem zasilania (230/400V) a obudową urządzenia (PE),
  • rezystancja pomiędzy obwodem wtórnym (spawania) a obudową (PE),
  • rezystancja pomiędzy obwodem zasilania (230/400V) a obwodem wtórnym (spawania),
 • pomiar prądu upływu żyły PE,
 • pomiar prądów upływu obwodu pierwotnego,
 • pomiar prądów upływu obwodu wtórnego,
 • kontrola napięcia biegu jałowego (true RMS oraz PP),
 • testy funkcjonalne:
  • kontrola działania
  • kontrola urządzeń włączających/wyłączających,
  • kontrola układu obniżającego napięcie,
  • kontrola elektrozaworu gazu,
  • weryfikacja działania elementów sygnalizacyjnych i kontrolnych,
 • pomiary potwierdzone protokołem z pomiarów i naklejką diagnostyczną na urządzeniu,
 • dokumentacja i archiwizacja danych pomiarów,
 • pomiary wykonywane profesjonalnymi przyrządami dedykowanym do urządzeń spawalniczych.

Zakres badań i czynności wykonywanych przy walidacji zgodnie z normą EN 50504 :

 • odczytanie danych urządzenia z tabliczki znamionowej,
 • Wprowadzenie danych do urządzenia ARCVALIDATOR
 • 5 minutowe rozgrzanie urządzenia prądem znamionowym,
 • pomiar napięcia zasilania,
 • pomiar temperatury otoczenia (pracy urządzenia),
 • pomiar napięcia biegu jałowego spawarki (U0),
 • odczytanie prądów i napięć:
  • zadanych na panelu urządzenia,
  • rzeczywistych zmierzonych kalibratorem ARC VALIDATOR
  • wyświetlonych przez spawarkę,
 • odczytane zostają punkty pomiarowych dla różnych zakresów prądu i napięcia zgodnie z procedurą ARCVALIDATORA,
 • pomiar prędkości podawania podajnika drutu (dotyczy urządzeń MIG/MAG):
  • zadanych na panelu urządzenia,
  • rzeczywistych zmierzonych miernikiem prędkości w urządzeniu ARCVALIDATOR
  • wyświetlonych przez spawarkę,
 • odczytne zostają punkty pomiarowe dla różnych zakresów prędkości podawania,
 • ewentualna korekta nieprawidłowych parametrów (jeżeli producent przewidział taką możliwość),
 • wyniki na bieżąco są przeliczane przez system ARCVALIDATORA i podawane jako końcowy wynik badania: pozytywny/negatywny wraz z zmierzonymi błędami i dopuszczalnymi wartościami błędu,
 • pomiary potwierdzone protokołem z pomiarów i naklejką diagnostyczną na urządzeniu.

 

Walidacja w klasie

standardowej
10% tolerancji

w klasie precyzyjnej
3% tolerancji

 

Normy i Przepisy

Walidacja urządzeń spawalniczych – zgodnie z przepisami i wytycznymi Unii Europejskiej (norma EN 1090), użytkownicy urządzeń spawalniczych są zobowiązani do wykonania walidacji swoich spawarek regularnie co rok. Nasi eksperci, przy pomocy certyfikowanych kalibratorów, wykonają dla Ciebie pomiary i walidację urządzeń spawalniczych każdego typu i producenta zgodnie z normami EN 50504: PN-EN 60974-4

 • PN-EN 60974-4: Sprzęt do spawania łukowego – Część 4: Kontrola okresowa i badanie.
 • PN-EN 60745-1: Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne.
 • PN-EN 61029: Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60335-1: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60950: Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej.
 • VDE 0404-1: Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten. Teil 1: Allgemeine Anforderungen.
 • VDE 0404-2: Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten. Teil 2: Prüfeinrichtungen für Prüfungen nach Instandsetzung, Änderung oder für Wiederholungsprüfungen.
 • VDE 0701-0702 Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte. Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte. Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherhei.

 

Walidację oraz pomiary urządzeń spawalniczych wykonujemy w siedzibie naszej firmy, oraz u klienta.

Cena usługi uzgadniana jest indywidualnie – skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę.

Osoba do kontaktu: Przemysław Dobosz, tel.: +48 504202240

Sprzęt którym wykonujemy walidacje
i pomiary:

 • Kempii ArcValidator 3,0
 • PAT 806
 • MIC2505
 • MZC-205
Dob Spaw - Pomiary urządzeń spawalniczych

 

GŁÓWNE ZALETY

szybszy_niz_reczna_walidacja

SZYBSZY NIŻ RĘCZNA WALIDACJA

Zautomatyzowany system
i procedura

wieksza_dokladnosc

WIĘKSZA DOKŁADNOŚĆ

Instrukcje krok po kroku zmniejszają
ryzyko błędu ludzkiego

 • Szybka i dokładna walidacja wszystkich marek i modeli sprzętu spawalniczego (dokładność pomiaru do 550 A)
 • W pełni automatyczna praca w przypadku zaawansowanych urządzeń Kemppi
 • Zgodność z wymaganiami normy EN 50504
 • Zgodność z procesami MIG, TIG i MMA

 

Zapraszamy do współpracy


Kontakt