Wybierz kategorię

Ilość na stronie:
  • THF 201 PULS

    Producent:

    MAGNUM

    Spawarki inwerterowe TIG DC MAGNUM charakteryzują się: bezstykowym zajarzaniem łuku (HF), niewielkim rozmiarem i waga, wysoka sprawnoscią, energooszczednoscią oraz możliwoscią spawania MMA. TIG pulse